ანგარიშები
პრესა ჩვენ შესახებ
ჩვენი ფერმერები
ბლოგი
ვიდეოგაკვეთილები
ირიგაცია

რუსუდან გიგაშვილი

თავმჯდომარე

ელ-ფოსტა: rgigashvili@info.ge

 კონსულტანტები:

 

ნიკოლოზ ზაზაშვილი

ვეტერინარიის დოქტორი

ელ-ფოსტა: zazashvilin@agro.ge

 

მიხეილ ჭიჭაყუა

 ბიოლოგიის დოქტორი

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

დავით ბოსტაშვილი 

აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი  

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

ნოდარ მინდიაშვილი

ბიოლოგიის დოქტორი 

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

იოსებ სარჯველაძე

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ასოცირებული წევრი, მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

შოთა ცუკოშვილი

აგრონომი

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

დარეჯან ბალიაშვილი

 ასპირანტი მიკრობიოლოგია-ვირუსოლოგია-მიკრობიოლოგიის განხრით.

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

ვაჟა გოცირიძე

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი (მევენახეობა), ასოცირებული პროფესორი.

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

იაკობ შუბითიძე

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

 ლ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

რუსუდან ვარადაშვილი

 ვეტკონსულტანტი

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

  

თამარ ვახტანგაძე

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი 

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

ჯემალ ნაჭყებია

ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

ავთანდილ ხარაზიშვილი

 სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

თამაზ გავაშელი

ვეტერინარულ მეცნიერებათა დოქტორი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

 ელ-ფოსტა:  info@agro.ge 

 

 

 
Copyright © 2018 AGRO.ge | All Rights Reserved. TOP.GE     Created By: Pro-Service