ანგარიშები
პრესა ჩვენ შესახებ
ჩვენი ფერმერები
ბლოგი
ვიდეოგაკვეთილები
ირიგაცია
მეფუტკრეობაში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატები

ქართული თაფლის ევროკავშირში ექსპორტის განხორციელებისათვის, დაუშვებელია თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქციის მწარმოებლების მიერ, ევროკავშირში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენება. კერძოდ: „ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და მათი კლასიფიკაცია მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვართან დაკავშირებით” 2009 წლის 22 დეკემბრის ევროსაბჭოს რეგულაცია EC 37/2010 შესაბამისად, აკრძალული ნივთიერებებია:

1. Aristolochia ssp და მისგან დამზადებული პრეპარატები - Aristolochia spp. and preparations thereof
2. ქლორამფენიკოლი - Chloramphenicol (ლევომიცეტინი)
3. ქლოროფორმი - Chloroform
4. ქლორპრომაზინი - Chlorpromazine (ამინაზინი)
5. კოლხიცინი - Colchicine (კოლხიკუმი)
6. დაპზონი - Dapsone
7. დიმეტრიდაზოლი - Dimetridazole
8. მეტრონიდაზოლი - Metronidazole
9. ნიტროფურანების ჯგუფი Nitrofurans - ფურალტადონი, ფურაზოლიდონი, ნიფუროქსაზიდი, ნიფურსოლი, ნიტროფურანი, ნიტროფურანტოინი, ფურადონინი, ნიტრფურათიაზიდი, ნიტროფურაზინი, ფურაცილინი, ნიტრომიდაზოლი.
10. რონიდაზოლი - lished Ronidazole

 
Copyright © 2018 AGRO.ge | All Rights Reserved. TOP.GE     Created By: Pro-Service