ანგარიშები
პრესა ჩვენ შესახებ
ჩვენი ფერმერები
ბლოგი
ვიდეოგაკვეთილები
ირიგაცია
 ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების პროგრამის ფარგლებში შესრულებული საკანონმდებლო აქტივობები
 
სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2014 წლის 27 ივნისის N2-123 ბრძანება ,,ღორის კლასიკურ ჭირთან ბრძოლისა და საკარანტინო ღონისძიებათა შესახებ" ;სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2014 წლის 13 ოქტომბრის N2-200 ბრძანება ,,ღორის აფრიკულ ჭირთან (ცხელებასთან) ბრძოლის პროფილაქტიკურ და საკარანტინო ღონისძიებათა წესი";
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბერის N 764 დადგენილება ,,მსხვილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მათი სადგომების/დროებითი სადგომების რეგისტრაციის წესი".
სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2015 წლის 23 იანვარი N2-16 ბრძანება ,,ნიუკასლის დაავადებასთან (ფრინველის ჭირი) ბრძოლის პროფილაქტიკურ და საკარანტინო ღონისძიებათა წესი";
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 მაისის N 228 დადგენილება ,,წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციისა და მათი სადგომების/დროებითი სადგომების რეგისტრაციის წესი".
მიმდინარეობს მუშაობა ,,ცხოველის საკვების ჰიგიენის წესზე."
მიმდინარეობს მუშაობა თურქულთან ბრძოლის პროფილაქტიკურ და საკარანტინო ღონისძიებათა წესზე.
 
2020 წლამდე გაწერილია ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოებით პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელი კონკრეტული საკანონმდებლო აქტივობები.
 
უნდა განისაზღვროს:  
 •   ვეტკონტროლის მინიმალური დონის ღონისძიებები (2015წ);
 •   ცხოველის საკვების ჰიგიენის მოთხოვნები(2015წ);
 •   ღორის ვეზიკულური დაავადების და ზოგიერთი სხვა ცხოველის დაავადების კონტროლის ღონისძიებები(2015წ);
 •   ღორის ვეზიკულური დაავადების დიაგნოსტირების პროცედურებს, ნიმუშის აღების მეთოდებსა და კრიტერიუმებს ლაბორატორიული შეფასებისათვის და დიფ დიაგნოზისთვის (2015წ);
 •   სპეცწესები  ხორცში ტრიქინელას ოფიციალური კონტროლისათვის (2016წ);
 •  კრიტერიუმები ბრუცელოზის, ტუბერკულოზის, და ლეიკოზის მსხვილფეხა რქოსანში  დაჩქარებული აღმოფხვრის ეროვნული გეგმისთვის (2016წ);
 •   ზოონოზური დაავადებებისა და ზოონოზური აგენტების მონიტორინგი(2016წ);
 •   ფრინველის გრიპის კონტროლის ღონისძიებები ევროკავშირში(2016წ);
 •   თურქულის აღმოფხვრის ღონისძიებები(2016წ);
 •   ბლუტანგის კონტროლის და აღმოფხვრის ღონისძიებები (2016წ);
 •   ცხოველთა ჯანმრთელობის წესები წარმოებისას, გადამუშავებისას, დისტრიბუციისას ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებისათვის (2017წ);
 •   ვეტერინარული შემოწმების  და ზოოტექნიკური შემოწმების წესები ცოცხალ ცხოველებში და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში შიდა  ვაჭრობისას (2017წ);
 •   დანამატების გამოყენება ცხოველის საკვებში (2017წ);
 •   ვეტერინარული შემოწმების პრინციპები მესამე ქვეყნიდან შემოსულ ცხოველებზე (2017წ);
 •   რეზისტენტული სალმონელას  მონიტორინგი ცხოველებში (2017წ);
 •   ფრინველისა და საინკუბაციო კვერცხისთვის ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას  შიდა ვაჭრობისას და მესამე ქვეყნიდან იმპორტისას (2017წ);
 •   სალმონელასა და სხვა საკვებისმიერი ზოონოზური დაავადების კონტროლის ღონისძიებები (2017წ);
 •   განსაზღვრული გადამდები ღრუბლისებრი ენცეფალოპატიის კონტროლის, პრევენციის, აღმოფხვრის  წესი (2017წ);
 •   არასასურველი ნივთიერებები ცხოველის საკვებში (2017წ);
 •   ცხოველებისა და ცხოველური პროდუქტების სერტიფიცირება (2018წ);
 •   ვეტერინარიული შემოწმება შიდა საქმიანობისას (2018წ);
 •  ცხოველთა ჯანდაცვის პრობლემები, რომელიც გავლენას ახდენს შიდა ვაჭრობაზე და იმპორტის დროს, მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვისთვის, ასევე ფრინველისა და გამოსაჩეკი კვერცხებისათვის (2018წ);
 •  ცხოველთა ჯანმრთელობის მოთხოვნები  წყლის ცხოველებზე და პრუდუქტებზე, პრევენცია და კონტროლი წყლის ცხოველებში დაავადებების კონტროლისთვის (2018წ);
 •   ჯანმრთელობის მოთხოვნებს შინაური ცხოველებისთვის არაკომერციული მიზნით გადაადგილებისას (2018წ);
 •   ფერმაში ბეტა აგონისტების და ისეთი აქტიური ნივთიერებების გამოყენება, რომელთაც ჰორმონალური ან თირეოსტატური მოქმედება  ახასიათებთ (2019წ);
 •   აკვაკულტურის ცხოველებსა და პროდუქტებზე ჯანმრთერლობის მოთხოვნები და გარკვეული დაავადებების კონტროლის ღონისძიებები (2019წ);
 •   ჰორმონების  და თირეოტროპული ნივთიერებების, აგრეთვე B ანტაგონისტების  გამოყენების აკრძალვა მესაქონლეობაში (2020წ);
 •   ცხენების ჯანმრთელობის მდგომარეობას გადაადგილებისას და მესამე ქვეყნებიდან იმპორტისას(2020წ);
 •   ცხოველთა ჯანმრთელობის მოთხოვნებს შიდა ვაჭრობისას და  იმპორტისას, სპერმა (თესლი) კვერცხუჯრედი და ემბრიონი (2020წ).

 
Copyright © 2018 AGRO.ge | All Rights Reserved. TOP.GE     Created By: Pro-Service